Folkasboskolan.   MELLANSTADIET Läsåret 1985-1986 kansliet m. fl

 

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>