Folkasboskolan.   MELLANSTADIET Läsåret 1985-1986. Skolledningen

 

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>