Folkasboskolan.   Mellanstadiet, läsåret 1998-1999 klass 6B

 

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>