Folkasboskolan.   Mellanstadiet, läsåret 1998-1999 personal F-6

 

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>