Folkasboskolan.   Mellanstadiet, läsåret 1999-2000 klass 5N

 

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>