Skrivmaskinsklass, åk 7, 1968

                                 Foto och info lämnat av Lars Pettersson

Från vänster: Mona Ljudén, Lena Gustafsson, Anders Rolf, Irene Wikander,Håkan Flodin, Marita Birgersson,Lars Pettersson, Marita Tydén

Till listan med Folkasboskolans klasskort