klass 9hs 1970

                                 Foto lämnat av  Marita Tydén

Marita Tydén har lämnat följande information: Högst upp fr v.: Lena, Pelle, Karin, Sören, Karl-Erik, Roger, Ann-Marie, Peter, Maij.   -  Rad 2: Marianne, Barbro, Ann-Kristine, Gun, Per-Erik, Monica, Göran, Maritha, Katarina, Paula.   Nedre raden: Annica, Pia, Kerstin, Monica, Irene, jag (M Tydén), Karin, Maritha, Kristel.  -  Klassföreståndaren i mitten är Per-Erik Thunell

Till listan med Folkasboskolans klasskort