Läsåret 1965-1966  klass 9 och bild från en återträff        

.

.... och här nedan är grabbarnas namn.

Till Folkasboskolan klasskort