Läsåret 1966-1967,  vårterminen klass 8 x             Foto: Majken Uhr (lärare i maskinskrivning)

Endast ett namn kan anges på eleverna. Det är den lilla flickan i mitten som hette Monica Bolin (senare gift Nilsson).

Till Folkasboskolan klasskort