Läsåret 69-70 klass 8B   Vårterminen

    Fotot lämnat av Ann-Marie Wilhelmsson

Högst upp längst till vänster står Ann-Marie Wilhelmsson som lämnat fotot. Sedan följer i övre raden:  Jan Kangas, Anders Axelsson, Lars Ramström, Agneta Bäckström, Miran Zgavec, Tage Askling.     .    Mittenraden fr. v. Åke Lund, Jan Karlsson, Jörgen Eriksson, läraren Arne Holmer, Kerstin Gode, Elisabeth Andersson, Catharina Lundqvist,  Gun Aremyr.       Sittande fr.v.: Gabriella Wieschalla, Inger Gustavsson, Gunilla Karlsson, Wiola Carlsson, Anna-Lena Persson, Margaretha Westlund, Anette Wahlgren.   - (Arne Holmer var inte klassföreståndare. Det var Rune Davidsson i den klassen)

Till listan med Folkasboskolans klasskort