Klass 9g1 1969-1970

                                 Foto lämnat av  Bo Ericsson

Nedan ett försök att namna eleverna
1....    2. ...  3. Mikael Haraldsson,  4. Bo Ericsson,  5....    6. Gunnar Edholm, 7. Lars-Göran Eriksson,   8. Rutger Skugge,  9. Dieter Weise    
          10. Peter Sölveling 11. Lena Törnkvist   12. Per-Håkan Göthlin,  13. Eva Gustafsson.  14. Per-Ola Bruhn,  15. Carl-Eskil Ekeroot,                                16.Tage Pettersson, 17....,  18. Catarina Åkesson,
19. Maria Gustafsson,  20. Britt Johansson,  21. Maria Wirén,  22. ...  23. Ingrid Drougge,  24. Kristina Ullström,  25. ...   26. ...

Till listan med Folkasboskolans klasskort