Folkasboskolan.   Läsåret 1988-1989 klass 9C på våren

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>