Folkasboskolan.   Läsåret 1989-1990  Elevrådet

Till listan med Folkasboskolans klasskort