Folkasboskolan.   Läsåret 1989-1990 klass 7B

Till listan med Folkasboskolans klasskort