Folkasboskolan.   Läsåret 1989-1990 klass 8D

Till listan med Folkasboskolans klasskort