Folkasboskolan.   Läsåret 1989-1990 klass 9B

Till listan med Folkasboskolans klasskort