Folkasboskolan.   Läsåret 1989-1990   

Till listan med Folkasboskolans klasskort