Folkasboskolan.   Läsåret 1989-1990   Lärare

Till listan med Folkasboskolans klasskort