Folkasboskolan.   Läsåret 1990-1991 klass 9B

Foto: SEFO

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>