Folkasboskolan.   Läsåret 1991-1992 

Foto:SEFO

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>