Folkasboskolan.   Läsåret 1991-1992 klass 8B

Foto: SEFO

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>