Folkasboskolan.   Läsåret 1993-1994  Elevrådet

Foto:SEFO

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>