Folkasboskolan.   Läsåret 1995-1996  Elevrådet

Foto:SEFO

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>