Folkasboskolan.   Läsåret 1995-1996  Lokalvårdarna

Foto:SEFO

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>