Folkasboskolan.   Läsåret 1996-1997  Gruppen mot mobbning

Foto:E & S  Foto AB

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>