Folkasboskolan.   Läsåret 1996-1997 klass 7B

Foto:E & S  Foto AB

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>