Folkasboskolan.   Läsåret 1997-1998  Kamratstödjargruppen

Foto:E & S  Foto AB

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>