Botanisk resa på Island med Svenska Botaniska Föreningen 2007

                  

Vikingarnas ö i Nordatlanten. Vulkanernas, de heta källornas och glaciärernas ö. Trotts sitt nordliga läge är klimatet ganska milt. Tack vare Golfströmmen. Man ser genast vid inflygningen mot Keflaviks flyghamn att landet till stora delar har karaktär av öken, stenöken. Kala marker täckta av stelnad lava från jordens inre, aska, sten, grus och sand. Färgerna gick i rostbrunt och gråsvart. Men senare under bussresan på ön fick vi också se gröna gräsbevuxna områden ute vid kusterna och i dalgångarna. Skogar? Nej. De björkskogar som en gång fanns är borthuggna för länge sedan. Nu har man börjat försök med att återskapa skogar på Island.  

Bilderna kan ofta förstoras om du klickar på dem.

 Landskapet vi såg under oss vid inflygningen mot Keflavik

Blå lagunen.  Mitt i det svarta lavalandskapet utanför huvudstaden Reykjavik ligger den vackert blå sjön som får värme från jordens inre. 

Naturligtvis ville vi stanna till under vår färd från flygplatsen in mot Reykjavik och skölja av oss resdammet i det varma vattnet. Det var riktigt hett om man vadade ut mot det rykande området. Varningsskyltar var uppsatta så att vi inte skulle gå för nära hettan.

Praktmjölke, Epilobium latifolium, en växt som i Norden endast finns på Island

 Vi var som kalvar utsläppta på grönbete när vi första gången såg praktmjölke  blommande i mängder vid en älvstrand. Allt detta vackra bara måste förevigas. 

Reykjavik, "Den rykande viken", Islands huvudstad

 Till startsidan        Galleriet        Resor                                                                                                            Islandssidor:              6                         Nästa sida  från Island >>>