GAMLA BILDER FRÅN  Boo och Hjortkvarn    (8)

Flygbilder, vyer, översiktsbilder Byggnader Folk & verksamheter Skolbilder Gryt & Björnhammar Krönströms bilder

Byggnader   

Gamla Bo slott. Det som revs 1878 Gamla Bo slott. Det som revs 1878 Gamla Bo slott. Det som revs 1878
 Bo slott 1906, sidan mot parken Flygfoto, Boo slott c. 1950   Bo slott, sett från vägen
Bo gamla vattensåg nedanför Kattkärret  Hjortkvarns ångsåg omkring 1910 Boskulla, Hjortkvarn, ca 1920
Hjortkvarns smedja på 1940-talet    Gamla spikfabriken, Gryt Boo prästgård på 1920-talet
Mejeriet vid Averby i början av 1900-talet Den gamla kvarnen i Hjortkvarn Ahlens affär i Hjortkvarn
Svalnäs ca 1905 eller något år tidigare Svalnäs tidigt 1900-tal Svalnäs, 1912-1913
Hjortkvarns station. Fotot är taget 1902 eller tidigare Hjortkvarns stationshus, byggt 1874 och senare tillbyggt. Hjortkvarns stationshus, byggt 1874. Vinterbild.
Averby banvaktstuga en gång i tiden Hjortkvarns kvarn i början av 1900-talet Sveriges äldsta träbro för järnväg, 1923

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet

 

 Klicka på bilderna för större format!

Boo-Hjortkvarnbilder:    1        3     4      5               10     11   12   13   14    15  16  17