GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (17)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

 

Villasamhället Pålsboda sid

Qvarforts handelsträdgård Vy österut från Villagatan, ca 1948-1950 Mangårdsbyggnaden vid Kärr
Backa gård 1908 Malin Petterssons stuga Thure Gustafssons hus (Södra Storgatan 10)
Järnvägsarbetarnas hus invid järnvägen.  Foto ca 1962 Westerlid, Pålsboda

Pålsboda villasamhället  sid 4 >>>      

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31    32   33  34   35   36