GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (13)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Stationssamhället sid 2

Stationshuset i början av 1900-talet Stationshuset, troligen omkring 1920-1925 Stationen sedd från Gästis (Gästgivargården)
Stationsbyggnaden Stationsbyggnaden Stationshuset i Pålsboda, ca 1940
Utsikt från "Tippen" söderut över bangården, Pålsboda Pålsboda banvaktarstuga Järnvägsarbetare, Pålsboda
En rälsbuss på smalspåret passerar under bron i Pålsboda En rälsbuss passerar Kärrs ladugård Stationsområdet i Pålsboda sett från bron, ca 1957
  Följ med på en resa på smalspåriga järnvägen från Örebro, förbi Pålsboda och ned mot Östergötland, 1950 >>>
     
 
Sista tåget på järnvägen Pålsboda Örebro, 1962 Sista tåget på järnvägen Pålsboda - Örebro, 1962 Tågurspårningen  i Pålsboda natten till den 14 augusti 1951 Bilden har lämnats av Sten-Olov Nilsson, Magleby  (2010-08-05) 
.

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-08-05

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33  34   35   36