GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (36)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Pålsboda förändrades raskt under 1960- och 70-talen.  sid.2

Posthuset i Pålsboda under 1950-60-70-talen. T.v. här i huset var under många år Pålsbodas postkontor. Hellqvists speceriaffär i "stenhuset", snett emot postkontoret. 

Här rivs huset som innehöll ortens första konsumbutik och under en tid Bruhns plåtslageri.                 Foto:Paul Eugensson, 1965-66           

Samma bild som t.v. men på lite närmare håll. Ett  hyreshus med bibliotek ska byggas här. I bakgrunden "stenhuset". Så här ser det ut på platsen i januari 1967. Vi känner igen den röda lagerlokalen i bakgrunden, som är t.h. i föregående bild

Hörnet av Köpmangatan och Norra Bangatan i Pålsboda 13 juni 1967. Bakom det röda uthuset är "Stenhuset"  Stenhuset byggdes 1904 och revs 1978            

Gulli Bolinders hus med modeafffär 1976. Ett par år senare revs det. Folkasboskolan 1966 Bruhns gamla plåtslageri, ungefär vid nuvarande N Bangatan 11
 
Järnhandeln och färgbutiken vid Centralplan i Pålsboda  Konsumbutiken. Där har vi nu Centralkiosken i Pålsboda. Gästis. 1930-talet. Modell i Pålsbodarummet

 ´

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2014-03-19

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31     32   33   34   35   36