VÄXTFÖRTECKNING

   Svenska nam  Vetenskapliga namn   Växtfamiljer
Adam och Eva
akleja
aklejruta
alpnycklar
apel
asiatisk kransveronika
backfingerört
backruta
backsippa
backsmultron
backsmörblomma
balkanoxel 
baltnycklar
berberis
bergvallmo
blek jordrök 
blekspirea
blodnycklar
blodrot
blodtopp
blåhallon
blåsippa
bohusranunkel
bondpion
borstsmörblomma
brudbröd
brudspirea
brudsporre
brunkulla
brun ögontröst
bukettranunkel
bukettros
bukettspirea
bäckveronika
cypresslummer
daggros
dikesveronika
dvärgbläddra
dvärgfingerört
dvärglummer
dvärgnäckros x gul näckros
dvärgranunkel
dvärgyxne
dybläddra
dyveronika
fingerborgsblomma
finnlummer
finnoxel
finsk fingerört
fjällfingerört
fjällkåpa
fjällsippa
fjällsmörblomma
fjällspira
fjälltätört
fjällummer
fjällyxne
fjällögontröst
flikros
flugblomster
fältsippa
fältveronika
glansros
glansruta
glansveronika
granspira
grenigt kungsljus
groddlummer
grodmöja 
gråfingerört
grå småfingerört
grå ögontröst
grönkulla
grönlandsyxne 
grönvit nattviol
guckusko
gullspira
gul nunneört
gul näckros
gulsippa
gulsporre
gåsört
göknycklar
hallon
hartsros
hjortron
honungsblomster
humleblomster
hålnunneört 
hårig nyponros
häckberberis
hägg
höskallra 
isranunkel 
japansk mispel
Johannesnycklar
jordranunkel 
julros
Jungfru Marie nycklar
jättevallmo
kal knipprot
kal nyponros
kanelros
klapperögontröst (?)
klippoxel
klippveronika
knottblomster
knärot
knölsmörblomma
korallpion
kornvallmo 
korskovall
krutbrännare
kråkklöver
kungsljus
Kung Karls spira
kustruta
kärrknipprot
kärrnycklar
kärrspira
Laestadiusvallmo 
lappfela
lappnycklar
lappranunkel
lappspira
lappyxne
ljungögontröst
luddranunkel 
luktpion
luktsmåborre
luktsporre
läkekungsljus
mahonia
majnycklar
majsmörblomma
majveronika
mattlummer
mellanlummer
mosippa
mosippor, groddplantor
mossnycklar
murgrönsmöja
murreva
myggblomster
mångfingerört
mörkt kungsljus
natt och dag
nattviol
nordisk stormhatt
nordlummer
nordspira
norna
norsk fingerört
norskoxel
nyponros
nästrot
oxel
persisk gulros
plattlummer
plommon
praktkungsljus
praktsporre
praktveronika
prydnadssmultron
pukvete
purpurknipprot
päron
revfingerört
revlummer
revsmörblomma
riddarsporre
riplummer
rosenhallon
rosenspirea
rysk småborre
rågvallmo
röd näckros
röd skogslilja
rödsyssla
rönn
salepsrot
Sankt Pers nycklar
sarmatisk daggkåpa
sibirisk nunneört
sjöranunkel
skarptandad daggkåpa
skelört
skogsfru
skogsknipprot
skogskovall
skogsnattviol
skogsnycklar
skuggveronika
sköldmöja
sloknunneört
smultron
småborre
småfingerört
smånunneört 
smörbollar
spikvallmo 
spindelblomster
späd ögontröst
stenbär
stenros
stor doftjulros
stor femfingerört
stor nunneört
stor skogslilja
storsyssla
stor ögontröst
strandlummer
strandranunkel
strandvallmo
strandveronika
strimsporre
sträv nejlikrot
styvfingerört
sumpnycklar
surkörsbär (Klarbär)
sydsmörblomma
svalört
svarthö
svensk häggmispel
svensk ögontröst
svärdsyssla
sötkörsbär
teveronika
tiggarranunkel
tistelsnyltros
tok
tovsippa
trolldruva
trollsmultron
Tromsögontröst (?)
trådveronika
trädgårdsstormhatt
trädgårdsveronika
tvåblad
tysk fingerört
tätört
ullranunkel
vanlig femfingerört
vanlig lopplummer
vanlig smörblomma
vanlig ögontröst
vattenmöja
vattenveronika
vaxnycklar
vejksel
vildapel
vintergäck
vintergäckiris
vit näckros
vitsippsranunkel 
vit skogslilja 
vitsippa
vityxne
vresros
vågdaggkåpa
våradonis
vårfingerört
vätögontröst
vätteros
åkerbär
åkerranunkel
åkerveronika
älggräs
ältranunkel 
ängskovall
ängsnycklar
ängsruta
ängsskallra
ärenpris
ävjebrodd

 

Aconitum lycoctonum subsp.septentrionale
Aconitum ×stoerkianum
Actaea spicata
Adonis vernalis
Agrimonia eupatoria
Agrimonia pilosa
Agrimonia procera
Alchemilla alpina
Alchemilla cymatophylla 
Alchemilla oxyodonta
Alchemilla sarmatica
Amelanchier confusa
Anacamptis morio
Anacamptis palustris
Anacamptis pyramidalis
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Anemone sylvestris
Argentina anserina
Aquilegia vulgaris
Bartsia alpina
Berberis cretica
Berberis darwinii
Berberis microphylla
Berberis montana
Berberis thunbergii
Berberis vulgaris
Cephalantera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Chelidonium majus
Coeloglossum viride
 Comarum palustre
Consolida regalis
Corydalis cava
Corydalis intermedia
Corydalis nobilis
Corydalis pumila
Corydalis solida
Crocus chrysantus "Firefly"
Crocus chrysantus "Saturnus"
Crocus sieberi "Tricolor"
Crocus  Tommasinianus "Ruby giant"
Cymbalaria muralis
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza incarnata var. cruenta 
Dactylorhiza incarnata var. incarnata
Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca
Dactylorhiza lapponica
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii
Dactylorhiza majalis ssp. baltica
Dactylorhiza majalis ssp. majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sphagnicola
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza  sambucina
Dasiphora fruticosa
Digitalis purpurea
Diphasiastrum alpinum
Diphasiastrum complanatum ssp.complanatum
Diphasiastrum complanatum ssp. montellii
Diphasiastrum tristachyum
Diphasiastrum ×zeilleri
Drymocallis rupestris
Dryas octopetala
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis palustris
Epipactis phyllanthes
Epipogium aphyllum
Eranthis hyemalis
Eriobotrya japonica 
Euphrasia frigida var. baltica
Euphrasia frigida var. frigida
Euphrasia hyperborea
Euphrasia micrantha
Euphrasia nemorosa
Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana
Euphrasia salisburgensis var. schoenicola 
Euphrasia  stricta ssp. brevipila
Euphrasia  stricta ssp.gotlandica
Euphrasia  stricta ssp.suecica
Euphrasia  stricta ssp.tenuis
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Fumaria capreolata
Fumaria vaillantii
Geum hispidum
Geum rivale
Glaucium flavum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea var. densiflora
Gymnadenia nigra
Gymnadenia odoratissima
Hammarbya paludosa
Helleborus cyclophyllus
Heleborus  niger
Hepatica nobilis
Herminium monorchis
Huperzia selago ssp. arctica
Huperzia selago ssp. selago
Iris danfordiae
Lathraea squamaria
Limosella aquatica
Linaria repens
Linaria vulgaris
Listera cordata
Listera ovata
ljungögontröst
Lycopodiella inundata
Lycpodium annotinum ssp. alpestre
Lycpodium annotinum ssp. annotinum
Lycopodium clavatum ssp.clavatum
Lycopodium clavatum ssp. monostachyon
Mahonia aquifolium
Malus domestica
Malus sylvestris
Meconopsis betonicifolia
Melampyrum arvense
Melampyrum cristatum
Melampyrum nemorosum
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Microstylis monophyllos
Neotinia ustulata
Neottia nidus-avis
Nuphar lutea
Nymphaea alba ssp. alba
Nymphaea alba  f. purpurea
Ophrys insectifera
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis spitzelii
Orobanche reticulata
Papaver argemone
Papaver dubium ssp. dubium
Paeonia x festiva
Paeonia lactiflora
Paeonia mascula
Papaver pseudoorientale
Papaver radicatum ssp. aestadianum
Papaver rhoeas
Pedicularis hirsuta
Pedicularis lapponica
Pedicularis oederi
Pedicularis palustris ssp. boralis
Pedicularis palustris ssp. palustris
Pedicularis sceptrum-carolinum
Pedicuris sylvatica ssp. sylvatica
Pinguicula alpina
Pinguicula vulgaris
Platanthera bifolia ssp. bifolia
Platanthera bifolia ssp. latifolia
Platanthera chlorantha
Platanthera hyperborea
Platanthera obtusata ssp. oligantha
Potentilla acaulis ssp. arenaria
Potentilla argentia ssp. argentia
Potentilla argentia ssp. incanescens
Potentilla crantzii
Potentilla erecta
Potentilla intermedia
Potentilla multifida
Potentilla nivea
Potentilla norvegica
Potentilla recta
Potentilla reptans
Potentilla sordida
Potentilla x subarenaria
Potentilla thuringiaca
Potentilla verna
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus domestica
Prunus mahaleb
Prunus padus
Pseudofumaria lutea 
Pseudorchis albida
Pseudorchis straminea
Pulsatilla pratensis
Pulsatilla vernalis
Pulsatilla vulgaris
Pyrus communis
Ranunculus acris
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis var. diffusus
Ranunculus arvensis
Ranunculus asiaticus
Ranunculus auricomus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus cymbalaria
Ranunculus ficaria ssp. ficaria
Ranunculis flammula
Ranunculus glacialis
Ranunculus hederaceus
Ranunculus hyperboreus subsp. hyperboreus
Ranunculus illyricus
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus lapponicus
Ranunculus lingua
Ranunculus nivalis
Ranunculus peltatus subsp. peltatus
Ranunculus platanifolius
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus psilostachys
Ranunculus pygmaeus
Ranunculus repens
Ranunculus reptans
Ranunculus sardous
Ranunculus sceleratus
Rhinanthus minor ssp. minor
Rhinanthus serotinus
Rubus arcticus
Rosa canina
Rosa glauca
Rosa dumalis
Rosa dumalis ssp coriifolia
Rosa dumalis ssp dumalis
Rosa majalis
Rosa majalis 'Foecundissima'
Rosa moyesii
Rosa moschata
Rosa rugosa
Rosa tomentella
Rosa villosa
Rosa virginiana
Rubus caesius
Rubus chamaemorus
Rubus idaeus
Rubus odoratus
Rubus saxatilis
Sanguisorba officinalis
Scrophularia lucida 
Scrophularia  peregrina 
Selaginella selaginoides
Sibaldia procumbens 
Sorbus aucuparia
Sorbus graeca
Sorbus hybrida
Sorbus intermedia
Sorbus norvegica
Sorbus rubicola
Spiraea x arguta
Spiraea x bumalda 
Spiraea x rubella
Spiraea  x vanhoutteii
Thalictrum aquilegiifolium
Thalictrum flavum
Thalictrum lucidum
Thalictrum minus
Thalictrum simplex ssp. simplex
Trollius europaeus
Utricularia intermedia
Utricularia minor
Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum
Verbascum phlomoides
Verbascum speciosum
Verbascum thapsus
Veronika agrestis
Veronica annagallis-aquatica
Veronica arvensis
Veronica austriaca ssp. teucrium
Veronica beccabunga
Veronica catanata
Veronica chamaedrys
Veronica filiformis
Veronica fruticans
Veronica hederifolia ssp.lucorum
Veronica longifolia
Veronica officinalis
Veronica persica
Veronica polita
Veronica scutellata
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia
Veronica sibiricum
Veronica tricadena
Berberisväxter
Berberidaceae
Campanulaceae
Fumariaceae
Jordröksväxter
Klockväxter
Lejongapsväxter
Lentibulariaceae 
Lummerväxter
Lycopodiaceae
Nymphaeaceae
Näckrosväxter
Orkidéer
Orchidaceae
Orobanchaceae
Paeoniaceae 
Papaveraceae
Pionväxter
Ranunkelväxter
Ranunculaceae
Rosväxter
Rosaceae
Scrophulariaceae
Snyltrotsväxter
Vallmoväxter
Lummerväxter
Lycopodiaceae
Tätörtsväxter
 

 

  

Till startsidan

Bildgalleriet

Växter

Uppdaterat 2017-04-16