ARTLISTA 

växter     

Växtlokaler i Närke 

Rosväxter,  Rosaceae         Släkte: Sorbus

Rönn på hösten, fylld med mogna bär. Sorbus aucuparia Rönnbär, Sorbus aucuparia Rönn som börjar blomma. Sorbus aucuparia Rönn i blom. Sorbus aucuparia
OxelSorbus intermedia Oxel i en ihålig ask, på Lilla Karlsö OxelSorbus intermedia Klippoxel, Sorbus rubicola
Klippoxel, Sorbus rubicola Norskoxel, Sorbus norvegica Balkanoxel, Sorbus graeca Finnoxel, Sorbus hybrida
Finnoxel, Sorbus hybrida Vejksel, Prunus mahaleb Vejksel, Prunus mahaleb

Till startsidan

Bildgalleriet

  Artlista

Fler rosväxter, Rosaceae >>

Bildsidor:   1       2         4      5      6       7      8          10     11     12     13    14     15    16      17    18   19    20    21    22    23    24    25   26    27    28   29   30   31  32  33  34  35   36   37    ........  99
Uppdaterat 2017-005-06