ARTLISTA

växter      

Växtlokaler i Närke 

Lummerväxter, Lycopodiaceae       Släkten:Diphasiastrum, Huperzia, Lycopodium, Lycopodiella och Selaginella

 
Plattlummer, Diphasiastrum complanatum Cypresslummer, Diphasiastrum tristachyum Mellanlummer, Diphasiastrum ×zeilleri Fjällummer, Diphasiastrum alpinum
Fjällummer, Diphasiastrum alpinum Vanlig lopplummer, Huperzia selago ssp. selago Groddlummer, Huperzia selago ssp. arctica Revlummer Lycpodium annotinum ssp. annotinum
Revlummer, Lycpodium annotinum ssp. annotinum Nordlummer, Lycpodium annotinum ssp. alpestre Mattlummer, Lycopodium clavatum ssp. clavatum Mattlummer, Lycopodium clavatum ssp. clavatum
Riplummer, Lycopodium clavatum ssp. monostachyon Finnlummer, Diphasiastrum complanatum ssp. montellii

Finnlummer, Diphasiastrum complanatum ssp. montellii

Dvärglummer, Selaginella selaginoides

Strandlummer, Lycopodiella inundata och småsileshår

Strandlummer, Lycopodiella inundata

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet

Artlista

Bildsidor:   1       2         4      5      6       7      8          10     11     12     13    14     15    16      17    18   19    20    21    22    23    24    25   26    27    28   29   30   31  32  33  34  35   36   37  38    ........  99

Uppdaterat 2017-11-30