GAMLA BILDER FRÅN SKÖLLERSTA  (27)

 Kyrkor, Prästgård, konfirmander           Flygfoton            Hus & gårdar             Skolor & skolklasser           Folk & verksamheter      Norrtorpsområdet         Testa gamla radby           Kånsta kvarn

Stationer och smalspåriga järnvägen

                                               Kvarnar vid Kånsta och Gillberga                      Förstora bilderna genom att klicka på dem

Arbete och lek vid Kånsta kvarn I den gamla kvarnen tillverkades takspån Lekande barn vid Kånstabäcken
Dammen vid Kånsta kvarn Kånsta kvarn Vind och vatten drev Kånsta kvarn
Bönder som köar till kvarnen på 1920-1930-talet Väderkvarnen vid Gillberga by Upptagning av is på dammen vid Kånsta kvarn
Kånsta kvarn med virke till takspån Kånsta kvarn i början av 1911 Gillberga kvarn i Sköllersta på 1930-talet

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-22

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  38  39