GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (3 )

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Kyrkor, skolor och skolbilder sid 1

En av de äldsta bilder som finns av Pålsboda.  Vi ser den gamla folkskolan, återuppbygd 1875 efter att en äldre på platsen brunnit ned 1873.

Den gamla rödmålade folkskolan från 1875, ibland kallad Löfbergska skolan efter läraren med det namnet.  

Den s.k. "Dahlanderska skolan". Namnet efter läraren Frans Dahlander. Den byggdes 1906. Skolan var under de första åren rödmålad.  

 

De två skolorna i Pålsboda på 1920-talet. T.v. småskolan för klasserna 1-4 och t.h. storskolan för klasserna 4-6

Dahlanderska skolan. Nu har skolan bytt färg från röd till vit.

Den äldre skolbyggnaden, från 1874.  Foto efter 1935 då vägen schaktades ned och bron byggdes över järnvägen.  

"Dahlanderska skolan". Fotot togs 15 juni 1926.  2:a klassen i Pålsboda 1909.  Avgångsklassen 1913 i folkskolan, Pålsboda. 
Skolresa till Skansen i Stockholm, ca 1918 Elever födda 1920, Dahlanderska skolan Elever födda 1923 vid Dahlanderska skolan

  Kyrkor,  Skolor och skolbilder  sid 2  >>>        

 Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32  33   34   35   36   37  38  39