GAMLA BILDER FRÅN SKÖLLERSTA  (26)

 Kyrkor, Prästgård, konfirmander           Flygfoton            Hus & gårdar             Skolor & skolklasser           Folk & verksamheter      Norrtorpsområdet         Testa gamla radby           Kånsta och Gillberga kvarn

Stationer och smalspåriga järnvägen

Skifferbrytningen vid Norrtorp  (1)

Under Andra Världskriget spärrades Sverige av från tillförsel av olja. För landets försörjning av drivmedel startades då utvinning av petroleumprodukter ur alunskiffern vid Norrtorp. Ett vackert och bördigt jordbrukslandskap förvandlades radikalt. Här blev ett gruvområde med stora dagbrott, ca 20 meter djupa. Hus och gårdar försvann. Kanske mest spektakulärt var rivningen av slottet Norrtorp med kringliggande ekonomibyggnader och en vacker park. I våra dagar påminns vi om alunskifferbrytningen genom den stora slagghögen och de vattenfyllda dagbrotten. Nya industrier har etablerats i området, bl.a. SAKAB. Stenbrotten har blivit fiskesjöar, askhögen ett vintersportområde med skidbackar, kaffestuga och på sommaren konstutställningar. Gruvverksamheten började 1940 och slutade i mitten av 1960-talet.

Grävskopan Marion vid Alaborg. Foto Magnus Norrtorp 1963.

Grävskopan Marion vid Alaborg. Foto Magnus Norrtorp 1963. Grävskopan Marion öster om Norrtorp. Mangårdsbyggnaden ligger inne bland träden till höger. Foto Magnus Norrtorp 1963

      

De flesta husen vid Alaborg revs. Några flyttades till Sköllersta samhälle. Här ser vi från vänster  Herbert Gustavssons hus och till höger två bilder av  Göranzons hus på väg att rullas bort på vägen mot Sköllersta,  4 och 5 november 1963
 
Ca 10 meter ovanför grävskopan stod tidigare Göranzons bostadshus.  Norrtorp med ekonomibyggnader Norrtorp 

Flerbilder från Norrtorp >>>     

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 202-01-05

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  38  39