GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (5)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Gästgivargården, serveringar 

Gästgivargården i Pålsboda, "Gästis"

Gästis omkring 1900

Gästis omkring 1900

Gästis i början av 1900-talet  

Gästis i början av 1900-talet  

Gästis 1902

Gästis i början av 1900-talet, sett från Öhlins väg Sickels kafé, ca 1950 Café Oskarsberg på åsen söder om Pålsboda

 

 

 

Café Oskarsberg, ofta kallat Sickels kafé

 

 

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32  33    34   35   36   37  38  39