GAMLA BILDER FRÅN sKÖLLERSTA OCH pÅLSBODA     (1)

Innehåll:       SKÖLLERSTABILDER Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Lite Pålsbodahistoria Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda Försvunna inventerade torp

Tingshuset i Sköllersta         

Kånsta kvarn

Järnvägsstationen i Sköllersta, c.1910

Norrtorp slott

Köpmangatan och Stenhuset i Pålsboda sett från söder.

Pålsboda centrum sett från väster, strax före 1908.

 

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2022-11-25

  Förstora bilderna genom att klicka på dem!

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32  33   34   35   36   37  38  39
Bilder från Gamla Sköllersta kommun:  Pålsboda,   Sköllersta,   SvennevadHjortkvarn