GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (17)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

 

Villasamhället Pålsboda sid

Mangårdsbyggnaden vid Kärr Kärrs gård, Pålsboda ca 1970 Kärrs gård, Pålsboda ca 1973. Ska snart rivas.
Brygghuset vid Kärrs gård Kärrs gård, ladugården och vagnsskjul
Pålsboda Handelsträdgård omkring sekelskiftet 1900 Pålsboda Handelsträdgård 1910 Qvarforts handelsträdgård

 Aron Qvarforts nyanlagda handelsträdgård ca 1910 Gösta och Aron Qvarfort i Pålsboda handelsträdgård ca 1943-1944 Gösta Qvarfort med julblommor. Kanske 1960-talet
Gamla manbygnaden på Backa. David Sellin. Foto efter 1891 Backa gård 1908 David Sellins familj på Backa. Början 1900-talet
Backa gård med Axel Ericssons familj 1944 Westerlid, Pålsboda, (Thure Gustafssons hus) Thure Gustafssons hus (Södra Storgatan 9)
Öhlins väg 2, ca 1950-talet Malin Petterssons stuga Vy österut från Villagatan, ca 1948-1950
Järnvägsarbetarnas hus invid järnvägen.  Foto ca 1962 Stenhov (Kärrsvägen 5) i början av 1900-talet Haga, ca 1928

Pålsboda villasamhället  sid 4 >>>      

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31    32   33   34   35   36   37  38  39