GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (36)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Pålsboda började förändras raskt under 1960- och 70-talen.  sid.2

Posthuset i Pålsboda under senare hälften av 1900-talet. T.v. här i huset var under många år Pålsbodas postkontor. Gamla postkontoret Pålsboda
Hellqvists speceriaffär i "Stenhuset", snett emot postkontoret.        Konsumbutiken. Där har vi nu Centralkiosken i Pålsboda. Nya konsumbutiken på Köpmangatan 1978

Hörnet av Köpmangatan och Norra Bangatan i Pålsboda 13 juni 1967. Bakom det röda uthuset är "Stenhuset"  Stenhuset byggdes 1901 och revs 1976            

Gulli Bolinders hus med modeafffär 1976 strax innan det revs för att ge plats för nya Konsum, som senare blev ICA-butik och Apotek. Gulli Bolinders hus med modeafffär . Järnhandeln och färgbutiken vid Centralplan i Pålsboda. Huset togs bort 2001. Tidigare var här Sven Boliners snickeriverkstad. Till vänster står den stora eken kvar.
 
Pålsboda centrum med konsum och Centralkiosken, ca 1970 Bruhns gamla plåtslageri, ungefär vid nuvarande N Bangatan 11 Gästis. 1930-talet. Modell i Pålsbodarummet
,

 Väghyvel på Köpmangatan. Kanske 1962   (Fler bilder på vägskrapor i Pålsboda)

  Missionsförsamlingen i Pålsboda firar 100 år.

.
Här rivs huset som innehöll ortens första konsumbutik och under en tid Bruhns plåtslageri.                 Foto:Paul Eugensson, 1965-66         Samma bild som t.v. men på lite närmare håll. Ett  hyreshus med bibliotek ska byggas här. I bakgrunden "Stenhuset". Så här ser det ut på platsen i januari 1967. Vi känner igen den röda lagerlokalen i bakgrunden, som är t.h. i föregående bild
Norra Bangatan sedd från stationenen mot bron, 1967-08-03 Ödetomten vid Köpmangatan-Norra Bangatan, 1967  Köpmangatan sedd från söder 1967

                                                                                                                                                                                                                               

Fler Pålsbodabilder fr.o.m. 1960-70-talen >>            

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2019-08-29

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31     32   33    34   35   36   37  38 39