GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (16)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda Förstora bilderna genom att klicka på dem!    

           

Villasamhället Pålsboda sid 2 

                      

Pålsboda sett från väster, omkring 1920

             

Pålsboda sett från väster, omkring 1920

Om vi fogar samman de två bilderna ovan så får vi en fin vy över Pålsboda sett från väster, anno ca 1920.  

 

 

 

 

 

 

 

  (montage av Bert Alm)

Carl Bolinders hus vid Köpmangatan, t.h. bageriet.  Familjen Bolinder med tjänstefolk Carl Bolinders bageri ca 1940-50-talet. 
Skomakare Lindskogs hus (N Storgatan 7) Ett hus på Villagatan   Lokförare Svensson med familj, Västergatan 6

Norrgatan 18, troligen 1940-talet Norrgatan 18, troligen 1940-talet Foto fr Norrgatan 18 ut mot Västergatan och N Promenaden
Familjen Wästlund, Pettersberg, Pålsboda. Lindsborg och Rotmoset Norra Storgatan vid Elim, ca 1900
Ett hus som nu är rivet på Villagatan Magasinet på Köpmangatan nedanför Stenhuset Vägstation T1 Pålsboda

Pålsboda villasamhället sid 3 >>>       

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2011-03-03

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31     32   33    34   35   36   37  38  39