GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (38)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Folk och verksamheter  sid 5

.

Skrap-Erik  (1902-1985)

En relativt välkänd person i Pålsboda under 1900-talet var Erik Pettersson, kanske oftast kallad  Skrap-Erik. Han ägde och körde väghyvlar i trakten. Bodde på Villagatan 8. Här nedan visas några av hans maskiner och några rader ur hans egna minnesanteckningar. Bilder och information har lämnats av hans dotter Ingalill Sandgren, 2019-09-22

Väghyvel, en Fordson med fotogenmotor, inköpt 1926 för 8000 kr.

        Eriks första väghyvel. Åren 1927-1930.  Nedan berättas om  förbättringar av väg 51 under 1920-talet, extra  intressant i skrivande stund i september 2019 eftersom  en helt ny väg 51 nu byggs förbi Pålsboda. 

 Nedan en liten skildring av hur Eriks levnadsbana styrdes in på vägarbete och hur han blev ägare och förare av väghyvlar. Så här skriver Erik:  "  .......... efter slutad exercis i oktober 1923 började jag med vägarbete. Far och Sten och Gunnar Vilhelmsson som alla bodde grannar i Björkaskog hade gemensamt åtagit sig att bredda vägen mellan Tarsta vägskäl och Kävesta. Vi var en 5-6 grabbar som fick jobb där. Det var inga maskiner på den tiden utan vi fick med korp hugga löst ca 25-30 cm djupt i gamla vägbanan och med skyffel ösa ut massan för att bredda vägen, sedan torvkanterna grävts undan. Timlönen för detta arbete var 65 öre, efter den tiden ganska hyggligt. 

Sedan detta jobb blev färdigt sommaren 1924 blev det lite mindre vägjobb på olika ställen, men hösten 1925 ville gubbarna ha mig med i firman och vi åtog oss då breddning å omläggning av vägen Kävesta - Pålsboda för en totalsumma av 25000 kr. Vi inköpte en split ny väghyvel som vi fick våren 1926. Den kostade då ca 8000 kr. Det var en Fordsson med fotogenmotor.

Vi hade då en 10-12 man anställda, ett par, tre, med häst och vagn.  Timlönen var fortfarande 65 öre, för dem med häst och vagn 1 kr, vilket ansågs mycket bra då.

Några stora förtjänster för oss som entreprenörer blev det inte, men fram till 1930 då vi hade breddat och byggt om vägen Pålsboda-Svennevad och Hjortkvarn-Örmon så hade vi dock betalat både väghyveln och en lastbil (en Chevrolet) som vi köpte 1927 jämte en del verktyg och då hade vi tjänat  styft en krona per timme och haft någorlunda jämt med arbete så det var ju synd att klaga.

1930 upplöste vi kompanjonskapet. Far började bli gammal och jag tröttnade på att ........

.
Den här väghyveln  är från 1935. Den provkörs av Paul Eriksson, Sköllersta, en bror till Skrap-Erik. 

.
Väghyveln här nedan var något extra. Den inköptes 1940, under andra världskriget, och var en av de första som drevs med gengas. Det var brist på bensin och fotogen. Man körde då på ved, eventuellt  kol. Gjorde därav kolmonoxidgas som blev bränsle i motorn. 

Det var mycket högtidligt när denna maskin kom till Pålsboda och överlämnades av företagetet Swedala.  Längst till vänster står Erik Pettersson (Skrap-Erik). Han ser belåten ut. Manchettherrarna är en överingenjör från Örebro, vägmästaren i Pålsboda och två representanter för Swedala. 

.
Den gengasdrivna väghyveln från 1940. Med Skrap-Erik som förare.

..

Som den motormänniska Erik var skaffade han sig tidigt en bil. Han köpte en Essex, mellan 1928-1930?, tillsammans med Kasper Karlsson (pappa till Östen Karlsson i Stensbo, fd kommunpolitiker i Hallsberg).  

Info och bilder har lämnats av Eriks dotter Ingalill Sandgren i september 2019.

Ingalill berättar en liten rolig anekdot:  "När pappa behövde körkort (1923-24?) för att kunna jobba på vägen lånade han en lastbil av bröderna Wilhelmsson, körde ensam in till Almby Örebro där han parkerade bilen, promenerade upp till stan och körde upp och körde sen hem och väntade på att körkortet skulle bli utskrivet." 

.
Vid 60 årsålder gick Erik i pension och lämnade arbetet på Vägverket, men ännu i flera år var han aktiv som schaufför. Hjälpte till på sin bror Pauls åkeri i Sköllersta och hoppade in vid behov och hjälpte Åke och Maud på Pålsboda Taxi med att köra skolskjutsar. Här 1972, 70-årig, vid en skolskjuts.

   << Tillbaka                                                                                                                                                                                                                                                                                      Folk  & verksamheter i Pålsboda sid 6 >>>

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2019-09-23

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31     32   33   34   35   36   37  38  39