GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (7)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

   Flygfoton och översiktsbilder sid  

Pålsboda sett från väster ca 1906-1908

Pålsboda sedd från väster omkring 1920

Pålsboda sett från norr, troligen omkring 1930

Pålsboda sett från söder, före 1934

 Pålsboda sett från nordväst 1936

Pålsboda sett från NO 1937

Flygfoto över södra Pålsboda Flygfoto över Pålsboda sett från NV 1939  Flygfoto över Pålsboda centrum ca 1940.

 Pålsboda sett från NO ca 1937

Pålsboda sett från NNO ca 1937 Pålsboda sågverk 1951

Flygfoto över Fokeindustrin i Pålsboda 1956

Flygfoto över Pålsboda centrum fr NV 1966 Flygfoto över Pålsboda centrum från SO, 1951

                Flygfoto från Backa alle mot Högalidgatan 1951

Flygfoto över Pålsboda från SV mot centrum ca 1943

Flygfoto över Pålsboda sett från söder 1939

Flygfoto över Pålsboda centrum från nordväst Flygfoto över Pålsboda centrum från söder 1962
                                                                                                                                                                                                                                Flygfoton och översiktsbilder sid 2 >> 

 Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2022-11-25

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32  33   34   35   36   37  38  39