GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (18)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

 

Folk och verksamheter  sid 2

 Thure Gustafssons bröllop. Foto framför Stenhuset Diversehandeln i Stenhuset i Pålsboda i början av 1900-talet  Diversebutiken i Stenhuset, början av 1900-talet, interiör

Affärsmannen Axel Andersson, Gillberga och Fiskmanstorp Urmakare Lidfelt med maka Stationskarl Herman Pettersson med familj
Pålsbodas första konsumbutik Första Konsum i Pålsboda och en tid Bruhns plåtslageri. Personal i Pålsbodas första konsumbutik

Karl Bolinders bageri vid Köpmangatan. Det som brann. Karl Bolinders bageri, det återuppbyggda, ca 1950-talet Bolinders familj och personal framför bageriet
Carl Bolinders kärra för frakt från spisbrödsbageriet Personal vid Bolinders bageri Annonser i NA-NT för Pålsbodabutiker 1936
Plantin & Öhlins butik  Thure Gustafson med makan Elsa (född Kelldin) Inbjudan till Thures och Elsas vigsel
Carl Ericssons första köttbil Erik Pettersson (Skrap-Erik) med sin Essex, 1929 Veterinär Ruben Thoréns bil 1918
Postexpeditör Orre vid stationen i Pålsboda Slakteriföreningens bil Pålsboda, kanske 1940-talet Konditor Arne Gunnarssons gengasbil, 1940-talet
Första bussen mellan Pålsboda och Örebro, 1923 Buss Pålsboda-Örebro 1925 Hallins åkeri på Hagagatan, 1930-40-talet
Bussen Pålsboda-Alaborg-Örebro David Andersson m.fl. Pålsboda 1936 Olof & Bojan Landberg i deras färgaffär
Pålsbodas första brandbil Brandbilar i Pålsboda, troligen 1953 Ny brandbil till Pålsboda 1968
Pålsboda borgarbrandkår, 1950-talet Pålsboda brandkår mitten av 1900-talet Buss på väg mot Pålsboda-Hjortkvarn
Pehrssons Manufaktur & Herrekipering Ingemar Öijen, ordförande i Pålsboda tennissektion 1966 Kung Gustav V på älgjakt, Pålsboda. 1930-talet

     Folk  & verksamheter i Pålsboda sid 3  >>>           

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18   19    20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33    34   35   36   37  38  39