GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (20)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

 

Folk och verksamheter  sid 4

Festklädda ungdomar i början av seklet (1900-talet) Pålsboda kristliga ungdomsförening - Syskonringen 1905 Ungdomsföreningen i Elim (Baptistförsamlingen) omkring 1904

Ungdomsföreningen i Elim  omkring 1916 Pålsboda kyrkokör 1950 Pålsboda centrum ca 1956
I väntan på en cykelstafett den 21 aug. 1944 utanför Konsum.  Bilden insänd av Sten-Olov Nilsson Maglarp (2010-08-05) . Han berättar:"Fr.h. min far Ernst Nilsson, min mamma Karin, min bror Erik med studentmössa och min morfar Örebroaren Olof Bruhn. Konsumbutiken i Pålsboda. Den revs 1976. En ny butik öppnades nere på Köpmangatan. Intill Konsumbutiken var en järnhandel och en fäghandel
Konsum, kiosken och kyrkan, 1970-talet Kiosken och Konsum 1970-talet

Sköllersta kommunstyrelse, sista året 1970

Socialnämnden i Sköllersta kommun 1970 Sigge Bock hyllas vid hemkomsten efter TV-vinsten Tacksägelsegudstjänst i Pålsboda kyrka efter Sigge Bocks TV-vinst 1959
Julbild med familjen Thure Gustafson. Thure med hustrun Elsa, sönerna Bo och Stig och två döttrar.  Pålsboda GOIF 50-årsjubileum 1982 Rune Källdin, 1921-2017,en bygdens son verksam som folkskollärare i Sköllersta skola större delen av sitt liv. 
Föreningssparbanken i Pålsboda, styrelsen 1958 Lennart Källdin  med personal på butikstrappen Ragnar Perssons åkeri lastar en tank vid AB Martin Larsson
     
När flygmaskinen kom till Pålsboda, 1919 Hellqvists efterträdare i Stenhuset 1970 Tarsta Bil & traktor, 10-årsjubileum
Gulfmacken bygggs 1959-1960 Invigning av Gulfmacken 1960 Gulfmacken 10-årsjubilerar, Pålsboda 1970
Börje Ljuden överlåter taxirörörelsen 1963 Gymnastikdamer i Pålsboda. Kan det vara 1960-talet? Personer på "Gubbdagis", Pålsboda Förr och Nu
Skolorientering, Pålsboda 1957 Gerd Kall. Brevbärare i Pålsboda 1984 Källarmästarparet Olle och Eva Karlssson, Gästis 1967
Allan Allansson i radiobutiken,  Pålsboda 1972 Elektrisk klockringning installeras i Pålsboda kyrka Pålsbomarken 1968. Arne Gunnarsson och Max Gebert
1940 års avgångsklass i Pålsboda, återträff  1980. Korpral Frans Oskar Viding Östen Karlsson, 1952
.
Åkerby cementvaruindustri Läs fortsättningen på berättelsen här >>> Vägförvaltningen i Pålsboda 1969
.
Hembygdsforskaren Vilhelm Carlsson i Bengtsbo kommenterar en artikel om sista halshuggningen på Källbergsbackens avrättningsplats 28 okt. 1853. 

Esslebo. David Andersson harvar med häst och oxe Sopförbränning vid Tarsta  
.

Folk  & verksamheter i Pålsboda sid 5 >>>              

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2019-12-03

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  38  39