GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (14 )

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

.

Kyrkor, skolor och skolbilder sid 2

Kanske Pålsboda skola 1909 med bl.a. läraren FG Frantz Skolklass i Pålsboda omkring 1922 Skolklass i Pålsboda omkring 1922
Skolklass i Pålsboda omkring 1922 Skolklass i Pålsboda omkring 1922 Skolbarn i Pålsboda, 1932-1933
Frans Dahlander med elever i Pålsboda 1925 Lärarinnan Maja Björk med klass 2, 1929-1930.  Amalia Brandt med klass 3, ca1930-1931
 Dahlanderska skolan, Pålsboda 1930 Pålsboda skola 1931  Elever födda 1932, Norra skolan  
Elever i ringdans, ca 1932-1933 Skolklass, Pålsboda 1932-1933 Klass 5, Dahlanderska skolan 1936
 
  Elever födda 1931 i Pålsboda skola Elever födda 1931-1932, N skolan ca 1944-1945

Kyrkor,  Skolor och skolbilder  sid. 3  >>>       

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  38  39