GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (13)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Stationssamhället sid 2

Stationshuset i början av 1900-talet Stationshuset, troligen omkring 1920-1925 Stationen sedd från Gästis (Gästgivargården)
Stationsbyggnaden Stationsbyggnaden Stationshuset i Pålsboda, ca 1940
Utsikt från "Tippen" söderut över bangården, Pålsboda Järnvägsarbetare, Pålsboda Pålsboda järnvägsstation i början av 1900-talet
En rälsbuss på smalspåret passerar under bron i Pålsboda En rälsbuss passerar Kärrs ladugård Stationsområdet i Pålsboda sett från bron över järnvägen,1959
Pålsboda stationsområde 1900, sett från Gästis Banarbetaren Oskar Karlsson och banvakten Pettersson Buss nere på den översvämmade slätten på väg mot Pålsboda-Hjortkvarn. Början av 1900-talet.
  Film:   Följ med på en resa på smalspåriga järnvägen från Örebro, förbi Pålsboda och ned mot Östergötland, 1950 >>>
     
Sista tåget på järnvägen Pålsboda Örebro, 1962 Sista tåget på järnvägen Pålsboda - Örebro, 1962 Tågurspårningen  i Pålsboda natten till den 14 augusti 1951 Bilden har lämnats av Sten-Olov Nilsson, Magleby  (2010-08-05) 
Stationsområdet i Pålsboda sett från bron, ca 1957 Nedmontering av smalspåret i Pålsboda 1983 Godsmagasinet stod länge kvar.  Det revs ned 2006-12-27.
Pålsboda stationshus 1969 Pålsboda station omkring 1900 Smalspåret mellan Örebro och Finspång, ca 1950
Gamla bron och stationsområdet ca 1940 sett från Tippen Tippen sett från söder ca 1919

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2019-08-19

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  38  39