GAMLA BILDER FRÅN SKÖLLERSTA  (33)

Kyrkor, Prästgård, konfirmander         Flygfoton           Hus & gårdar            Skolor & skolklasser           Folk & verksamheter       Norrtorpsområdet        Testa gamla radby       Kånsta och Gillberga kvarn

Stationer och smalspåriga järnvägen

Hus och gårdar (4)     Testa radby (c)

På Adel Perssons gård i Testa by Portsköve, Anders Perssons gård Samma portsköve  som det t.v. men sett utifrån in mot bostaden
 
Samma portsköve sett inifrån Uthus på Skräddargården 1 (Adel Perssons gård)  
 
Familjen Thedén, Vinala. Theden, Gamla stugan Vinala Hästar och oxar vid Esslebo, ca 1900
Kävesta mejeri, ca 1900  Sköllersta mejeri Ilvanbo i början av 1900-talet
   
  Sköllersta tingshus byggs 1905  

 

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2022-01-05

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17   18    19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  38  39